I bestyrelsen i RAW I 2018 er:

  • Formand: Bjarne Riis Nygaard – mail: mail(a)ivaerksaetteriet.dk
  • Næstformand Peter Møller
  • Medlem Mia Brejnholm Nielsen
  • Medlem Hanne Falk
  • Sekretær Claus Warncke

Se Randers Art Week vedtægter