I bestyrelsen i RAW I 2018 er:

  • Formand: Bjarne Riis Nygaard – mail: mail(a)ivaerksaetteriet.dk
  • Næstformand Gitte Toft
  • Medlem Mia Brejnholm Nielsen
  • Medlem Peter Møller
  • Sekretær Claus Warncke
  • Suppleant: Hanne Falk

Se Randers Art Week vedtægter